Saltear al contenido principal

Europa guardona Palma amb el segon premi Transformacions.

La Comissió Europea reconeix Palma per l’aplicació de mesures de mobilitat sostenible. El guardó es va entregar ahir horabaixa a Polònia dins de la gala dels premis Civitas 2016.

Palma, 30 de setembre de 2016.- Palma ha estat guardonada per la Comissió Europea amb el segon premi Transformacions, que premia les ciutats que millor han aplicat mesures de mobilitat sostenible per transformar la ciutat. El premi es va entregar ahir horabaixa a Gdynia, Polònia, on s’està duent a terme el Civitas Fòrum i on es feren entrega dels Premis Civitas 2016. El primer lloc fou per Cracòvia.

premicivitaspolonia

Segons Civitas, Palma ha aconseguit el segon lloc perquè “la ciutat ha demostrat ser un paradigma de l’excel·lència, inspirant i servint com a model per guiar i estimular el desenvolupament d’iniciatives de mobilitat sostenible a Europa”. “Mitjançant el lideratge polític clar i la consulta permanent amb els experts i les parts interessades locals, la ciutat ha planejat amb èxit, implementat i avaluat les seves mesures de política de transport”, segons el jurat. El premi s’inclou dins la categoria IV Transformacions i amb ell la Comissió Europea “reconeix la ciutat de Palma com una de les millors d’Europa en fer una diferència real per aconseguir el benestar dels ciutadans europeus”.

Per poder optar en aquesta categoria, Palma havia de presentar una visió general de les mesures de transport urbà sostenibles que s’han aplicat que demostressin la transformació i la millora cap a una ciutat més habitable i més intel·ligent. Així, es va haver de documentar les actuacions que s’han dut a terme i mostrar com estava abans i com després d’haver implantat les mesures.

Fuente: Gabinet de Comunicació Ajuntament de Palma


 

Europa galardona a Palma con el segundo premio Transformaciones.
La Comisión Europea reconoce a Palma para la aplicación de medidas de movilidad sostenible. El galardón se entregó ayer tarde en Polonia dentro de la gala de los premios Civitas 2016.

Palma, 30 de septiembre de 2016.- Palma ha sido galardonada por la Comisión Europea con el segundo premio Transformaciones, que premia las ciudades que mejor han aplicado medidas de movilidad sostenible para transformar la ciudad. El premio se entregó ayer tarde en Gdynia, Polonia, donde se está llevando a cabo el Foro Civitas y donde se hicieron entrega de los Premios Civitas 2016. El primer lugar fue para Cracovia.

Según Civitas, Palma ha conseguido el segundo lugar porque «la ciudad ha demostrado ser un paradigma de la excelencia, inspirando y sirviendo como modelo para guiar y estimular el desarrollo de iniciativas de movilidad sostenible en Europa». «Mediante el liderazgo político claro y la consulta permanente con los expertos y las partes interesadas locales, la ciudad ha planeado con éxito, implementado y evaluado sus medidas de política de transporte», según el jurado. El premio se incluye dentro de la categoría IV Transformaciones y con él la Comisión Europea «reconoce la ciudad de Palma como una de las mejores de Europa en hacer una diferencia real para conseguir el bienestar de los ciudadanos europeos».

Para poder optar a esta categoría, Palma debía presentar una visión general de las medidas de transporte urbano sostenibles que se han aplicado que demostraran la transformación y la mejora hacia una ciudad más habitable y más inteligente. Así, se tuvo que documentar las actuaciones que se han llevado a cabo y mostrar como estaba antes y como después de haber implantado las medidas.

background
Volver arriba
Buscar